Kan een gemeente extra milieueisen stellen aan het bouwproces? 

Antwoord:

Een gemeente mag met bouwpartijen altijd een hoger bouwtechnisch kwaliteitsniveau afspreken dan in de bouwregelgeving staat. Die afspraken moeten ze dan wel maken op basis van gelijkwaardigheid, en niet vanuit de monopoliepositie die een gemeente heeft (bijvoorbeeld bij gronduitgifte).

Dubo

Een gemeente kan ook duurzaam bouwen (dubo) bevorderen. Gemeenten bevorderen dit met convenanten met projectontwikkelaars. Bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan of de bouwverordening stedenbouwkundige eisen op te nemen over duurzaamheid.

Experimenteerartikel

Een gemeente kan ook met een beroep op het 'experimenteerartikel' 7a van de Woningwet specifieke milieueisen stellen, bijvoorbeeld aan de materialen die u bij de bouw mag gebruiken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Stuur door aan een vriend