Kan een bewindvoerder worden ontslagen?

Antwoord:

Ja, de rechtbank is de instantie die de bewindvoerder heeft benoemd, en is tevens bevoegd de bewindvoerder te ontslaan (artikel319 Fw).

Daarvoor is vereist dat de bewindvoerder gehoord wordt, althans behoorlijk opgeroepen wordt voor verhoor en niet verschijnt. De schuldenaar kan een ontslagverzoek indienen bij de rechtbank, een schuldeiser kan dat eveneens doen, en de rechter-commissaris, maar ook de bewindvoerder zelf, bijvoorbeeld op de grond dat er een onwerkbare situatie is ontstaan met de schuldenaar, al zal die laatste situatie meestal ook aanleiding zijn voor een tussentijdse beëindiging op grond van artikel 350 Fw.

De rechter die tot een ontslag overgaat is slechts gehouden tot een summiere motivering, zolang er een verband bestaat met de wettelijke bewindvoerderstaken, zie hieromtrent HR 27 juni 2003, LJN AF7683, TvS 2003/5, noot 182.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

27-10-2010

Stuur door aan een vriend