Kan de verhuurder de huur opzeggen omdat hij de woning zelf nodig heeft?

Antwoord:

Als u de woning voor onbepaalde tijd heeft gehuurd, eindigt de huurovereenkomst alleen als u daar schriftelijke mee instemt. Het gebeurt vaak dat als de huurder niet met opzegging van de huur instemt, de verhuurder een financiële vergoeding aanbiedt. De huurder wil dan nog weleens vertrekken.

Bent u het niet eens met de beëindiging van de huurovereenkomst? Dan zal de verhuurder een procedure bij de rechter moeten starten. De rechter zal een belangenafweging maken.

Enerzijds kan de rechter de vordering toewijzen als de verhuurder kan aantonen dat hij het pand dringend zelf nodig heeft.
Anderzijds kan de rechter het verzoek afwijzen vanwege het feit dat de huurder huurbescherming geniet. Veel zal afhangen van de omstandigheden:

  • Kunt u een andere woning vinden?
  • Hoelang woont u al in de woning?
  • Waarom heeft de verhuurder de woning zelf nodig? Enzovoort.

In het geval de rechter de vordering van de verhuurder afwijst, loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door.

Bij toewijzing eindigt de huurovereenkomst op een door de rechter aangegeven dag.

Het instellen van hoger beroep is mogelijk.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-03-2016

Stuur door aan een vriend