Kan de klant mij als werknemer aansprakelijk stellen?

Antwoord:

Als u tijdens uw werk een klant schade bezorgt, kan hij u aansprakelijk stellen voor die schade. Ook kan de klant uw werkgever aansprakelijk stellen.

Als de klant u voor vergoeding aanspreekt, dan kunt u de aansprakelijkheid doorschuiven naar uw werkgever. De schade is immers ontstaan tijdens werktijd. Uw werkgever is daarvoor aansprakelijk, ook al treft hem geen enkele schuld. Als u de schade daarentegen met opzet hebt veroorzaakt of bewust roekeloos hebt gehandeld, dan is de werkgever niet aansprakelijk en draait u zelf voor de schade op.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend