Kan de cliëntenraad mij helpen bij mijn klachten over de zorgverlening?

Antwoord:

Dat hangt er vanaf. De cliëntenraad komt in actie als uw klacht een structureel probleem betreft en er ander beleid nodig is.

Is uw klacht een persoonlijke klacht? Dan kan de cliëntenraad niets concreets doen. U moet in dat geval eerst met de zorgverlener zelf praten. Lost dat uw klacht niet op dan kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie van de instelling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-05-2013

Stuur door aan een vriend