Is mijn werkgever verplicht om een contract te hebben met een arbodienst?

Antwoord:

Uw werkgever is niet verplicht om een contract te sluiten met een arbodienst. Wel moet hij zich deskundig laten ondersteunen als hij een risico-inventarisatie en -evaluatie gaat maken en laat toetsen. Ook moet hij een bedrijfsarts inschakelen voor de preventie van ziekteverzuim en begeleiding hierbij.

De bedrijfsarts heeft ook een rol bij het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en bij aanstellingskeuringen. Verder is de bedrijfsarts belangrijk bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Daarnaast kan de bedrijfsarts ook adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongelukken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend