Is levensbeëindiging door een late abortus of bij een pasgeboren baby toegestaan?

Antwoord:

In Nederland is dit alleen in een zeer beperkt aantal situaties toegestaan.

Soms heeft een pasgeboren baby zulke ernstige afwijkingen dat voor levensbeëindiging wordt gekozen. De arts moet zich daarbij houden aan bepaalde zorgvuldigheidseisen.

Bij late zwangerschapsafbrekingen gelden ook zorgvuldigheidseisen.Een van die eisen is dat de pasgeborene uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Ook moeten de arts en de ouders ervan overtuigd zijn dat voor de situatie van het kind geen andere oplossing bestaat.

Centrale deskundigencommissie

De centrale deskundigencommissie Late zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging pasgeborenen (LZA-AP) toetst of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend