Is het mogelijk kwijtschelding te krijgen van de eigen bijdrage voor een inburgeringsvoorziening?

Antwoord:

Nee, kwijtschelding is niet mogelijk.

Bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage is wel mogelijk, als aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand is voldaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2016

Stuur door aan een vriend