Is het gebruik van NEN-normen verplicht? 

Antwoord:

Nee dit is niet verplicht, er zijn 3 andere mogelijkheden.

  1. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om een 'gelijkwaardige oplossing' toe te passen. Dat betekent dat een andere invulling geven aan de prestatie-eis ook mag. Als er maar voldaan wordt aan de doelstellingen van die eis. De gekozen oplossing biedt dan in ieder geval dezelfde mate van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu als de oorspronkelijke eis.
     
  2. Het is mogelijk gebruik te maken van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR). Het Nederlands Normalisatie Instituut geeft deze (evenals de NEN-normen) uit. Een NPR kan bestaan uit bijvoorbeeld een computerprogramma, een vereenvoudigde bepalingsmethode of een reeks concrete voorbeelden die voldoen aan een bepaalde Bouwbesluit-eis. Bij het volgen van de aanwijzingen mag u verwachten te voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit.
     
  3. Het Bouwbesluit spreekt van ‘kwaliteitsverklaringen afgegeven door erkende certificeringsinstellingen’. Hierbij gaat het om een verklaring waarin staat dat een bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit staan. Maar alleen als het toegepast is op de omschreven manier.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-06-2016

Stuur door aan een vriend