Is het energielabel voor woningen verplicht?

Antwoord:

Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder.

Het ministerie van VROM zorgt er op verschillende manieren voor dat eigenaren van woningen zich houden aan de verplichting om een energielabel te overhandigen. Zo wordt de verplichting opgenomen in verschillende modelaktes voor koop en huur. Bovendien kan de koper of nieuwe huurder naar de rechter stappen als de verkoper of verhuurder weigert een energielabel te overhandigen. Verder kunnen gemeenten gebouweigenaren ook wijzen op deze plicht. Als blijkt dat de verplichting onvoldoende wordt nageleefd, kan het ministerie van VROM de regelgeving aanscherpen.

Bron: Postbus51

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend