Is het bezit van alle vuurwapens in Nederland verboden?

Antwoord:

Ja, in Nederland is het bezit van alle vuurwapens in principe verboden. U mag alleen vuurwapens bezitten:

  • als het gaat om bepaalde antieke vuurwapens die vallen onder een van de vrijstellingen van de Wet wapens en munitie;
  • als u hoort tot een bepaalde groep, zoals sportschutters, verzamelaars of jagers. In dat geval kunt u een vergunning aanvragen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-08-2016

Stuur door aan een vriend