Is gezamenlijk gezag mogelijk in plaats van adoptie?  

Antwoord:

Soms is adoptie niet mogelijk. In andere gevallen is een adoptie niet wenselijk omdat bij adoptie de familieband met de oorspronkelijke ouder wordt verbroken. In dit soort gevallen kan gezamenlijk gezag uitkomst bieden. Gezamenlijk gezag wil zeggen dat u samen met uw partner (die niet zelf de ouder is van het kind) het gezag uitoefent over het kind.

Gezagsrechten en gezagsplichten niet-ouder

Gezamenlijk gezag brengt voor de niet-ouder dezelfde gezagsrechten en -plichten met zich mee als voor de ouder(s). U bent dan in alle opzichten verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Gezamenlijke voogdij

Ook als u beide niet de ouders bent van het kind kunt u gezag krijgen. Dit heet gezamenlijke voogdij.

Indienen verzoek tot gezamenlijk gezag of gezamenlijke voogdij

U en uw partner (die niet zelf de ouder is van het kind) kunnen samen een verzoek indienen bij de rechtbank om het gezamenlijk gezag of de gezamenlijke voogdij toe te laten kennen. Hiervoor heeft u altijd een advocaat nodig.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend