Is euthanasie strafbaar?

Antwoord:

Euthanasie is strafbaar, behalve wanneer alle zorgvuldigheidseisen uit de Euthanasiewet zijn gevolgd.

Zorgvuldigheidseisen zijn bijvoorbeeld:

  • de euthanasie moet door  een arts uitgevoerd
  • de arts moet er eker van zijn dat de patiënt vrijwillig en weloverwogen om euthanasie vraagt
  • het mag niet gaan om een verzoek van vrienden of familie van de patiënt
  • het lijden is voor de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-11-2013

Stuur door aan een vriend