Is er wel sprake van een arbeidscontract als dat niet schriftelijk is vastgelegd?

Antwoord:

Een arbeidsovereenkomst behoeft niet per se schriftelijk te zijn aangegaan. Als u niets schriftelijk heeft vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, is er toch sprake van een arbeidsovereenkomst als er is voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • u moet verplicht zijn om arbeid te verrichten;
  • u moet in dienst zijn bij de werkgever;
  • er moet sprake zijn van een gezagsverhouding;
  • u heeft gedurende een zekere tijd arbeid verricht;
  • de werkgever was verplicht u loon te betalen.

Het nadeel van een mondelinge overeenkomst is dat veel aspecten niet geregeld zijn en dat er bij ontslag een bewijsprobleem kan ontstaan. Via een loonstrookje of getuigenverklaringen kunt u het bestaan van een arbeidsovereenkomst eventueel aantonen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend