Is een verscheurd testament nog geldig?

Antwoord:

Ja, het verscheuren van een testament heeft geen enkele rechtskracht. Het testament blijft gewoon geldig. Het testament blijft in het bezit van de notaris. Daarnaast vindt er registratie in het Centraal Testamentenregister plaats.

Een testament kan wel altijd bij de notaris worden herroepen. Dit moet gebeuren in aanwezigheid van de notaris en twee getuigen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-09-2014

Stuur door aan een vriend