Is een verscheurd testament nog geldig?

Antwoord:

Nee, het verscheuren van een testament heeft geen enkele rechtskracht. Het testament blijft gewoon geldig. Een testament kan wel te allen tijde bij de notaris worden herroepen. Dit moet gebeuren in aanwezigheid van de notaris en 2 getuigen. Het testament blijft in het bezit van de notaris. Daarnaast vindt er registratie in het Centraal Testamentenregister plaats.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2011

Stuur door aan een vriend