Is een school verplicht mijn kind met leerlinggebonden financiering (lgf) aan te nemen?

Antwoord:

Nee, een school is niet altijd verplicht uw kind met leerlinggebonden financiering (lgf of rugzak) aan te nemen. Een school kan uw kind met lgf weigeren, als de school denkt uw kind geen passend onderwijs te kunnen geven. Dan is plaatsing op de school niet in het belang van uw kind en ook niet in het belang van de medeleerlingen. Als uw kind een indicatie heeft voor een bepaalde onderwijssoort, kan een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs uw kind echter niet weigeren vanwege zijn of haar handicap.

Kinderen met handicap of chronische ziekte

U kunt u als ouder van een gehandicapt kind redelijke aanpassingen verlangen van de school. De school moet bijvoorbeeld serieus onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uw kind aan te nemen en ze moet een eventuele weigering goed motiveren. Ook mag de school geen aanpassingen weigeren waarvoor een vergoedingsregeling bestaat. Toch kan de school besluiten dat zij niet de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft.

Bezwaar maken bij plaatsingsproblemen

Als u problemen heeft met het vinden van een school voor uw kind met lgf , kunt u terecht bij verschillende instanties:

  • Het Regionaal Expertise Centrum (REC) kan u helpen bij het zoeken van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een gewone school.
  • U kunt ook bij een onderwijsconsulent terecht. Een onderwijsconsulent is een onafhankelijke deskundige die gratis adviseert en begeleidt bij ernstige plaatsingsproblemen op een gewone school of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) kunt u terecht als u bijvoorbeeld bezwaar wilt maken tegen een beslissing van de school om uw kind te weigeren.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

23-06-2014

Stuur door aan een vriend