Is een school verplicht mijn kind met leerlinggebonden financiering (lgf) aan te nemen?

Antwoord:

Met de invoering van de Wet passend onderwijs is er geen leerlinggebonden financiering meer. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken voor uw kind. Dat kan met een aanbod op de eigen school, een aanbod op een andere reguliere school of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-08-2014

Stuur door aan een vriend