Is een proeftijd die langer duurt dan 3 maanden wel rechtsgeldig?

Antwoord:

Nee. Een proeftijd mag nooit langer dan 2 maanden duren. Als in de arbeidsovereenkomst een proeftijd staat van langer dan 2 maanden, is het proeftijdbeding ongeldig. Concreet betekent dit dat er geen proeftijd op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Uw arbeidsovereenkomst loopt in dat geval dus gewoon door, ook als uw werkgever u binnen die proeftijd wil ontslaan. De werkgever moet uw loon doorbetalen, en u moet zich beschikbaar houden voor werk. Verder zijn de regels van het gebruikelijke ontslagrecht van toepassing.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2016

Stuur door aan een vriend