Is een medische keuring verplicht bij verlenging van mijn groot rijbewijs?   

Antwoord:

Bij elke vernieuwing van uw groot rijbewijs moet u medisch gekeurd worden. Houders van rijbewijzen van categorieën C, CE, D en DE moeten bij iedere verlenging van hun rijbewijs een medische keuring ondergaan. Als u wordt goedgekeurd, geeft het CBR een Verklaring van geschiktheid af.

Let wel: de keuring voor de aanvraag van een Verklaring van geschiktheid bij het CBR is een keuring voor het rijbewijs en niet voor beroepsuitoefening.

Voor de aanvraag van de Verklaring van geschiktheid voor de categorieën C en D moet de aanvrager zelf een vragenlijst beantwoorden (Eigen verklaring). Daarnaast moet de aanvrager een door het CBR vastgesteld model Geneeskundig verslag laten invullen door een arts, die aangewezen is door het CBR.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2015

Stuur door aan een vriend