Is een huisarts verplicht tot geheimhouding?  

Antwoord:

Ja, een huisarts heeft geheimhoudingsplicht. Hij mag gegevens over u alleen aan anderen geven als u daarmee instemt. De geheimhoudingsplicht geldt ook na uw dood.

Geheimhoudingsplicht doorbreken

Soms moet of mag een huisarts zijn geheimhoudingsplicht doorbreken:

  • Als hij wettelijk verplicht is om medische informatie te melden. Dit geldt bij bepaalde besmettelijke infectieziekten. Een huisarts moet deze melden bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).
  • Wanneer hij vermoedt dat hij zelf gevaar loopt door contact met een patiënt. Bijvoorbeeld bij mogelijke besmetting met HIV.
  • Als hij gegevens over uw behandeling moet doorgeven aan andere beroepskrachten. Bijvoorbeeld: een arts geeft informatie aan uw fysiotherapeut. Deze informatie moet dan wel nodig zijn voor de behandeling.

Meer informatie

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geeft u meer informatie over het medisch beroepsgeheim en omgaan met medische gegevens.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend