Is een cao altijd bindend?

Antwoord:

Een cao is een overeenkomst, die in principe alleen geldt tussen contractspartijen. Bij een cao zijn dat de werkgevers en de leden van de betrokken vakbonden.

De minister kan de cao algemeen verbindend verklaren. In dat geval geldt de cao ook voor werknemers die niet lid zijn van een vakbond.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-07-2016

Stuur door aan een vriend