Is een arts verplicht om een wilsverklaring uit te voeren?

Antwoord:

Nee, een arts is niet verplicht om wilsverklaring uit te voeren.

Als het gaat om een euthanasieverzoek moet een arts altijd voldoen aan de zorgvuldigheidseisen uit de Euthanasiewet. Bijvoorbeeld de eis dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren.

Een arts kan ook een behandelverbod negeren. Bijvoorbeeld als hij acuut moet ingrijpen. Of als hij er niet van overtuigd is dat uw verklaring op dit moment en/of in deze situatie (nog) geldig is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend