Is de medewerking van de partner noodzakelijk bij een Wsnp-verzoek?

Antwoord:

Medewerking van de echtgenoot of geregistreerde partner is vereist als de ander een Wsnp-verzoek wil indienen bij de Rechtbank, aldus artikel 284 lid 3 Fw. Dit is slechts anders indien iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten tussen de echtgenoten of geregistreerde partners (de zogenaamde ‘koude uitsluiting’). Alleen dan heeft men immers in vermogensrechtelijk opzicht niets met elkaar te maken en is dus vanuit het oogpunt van de schuldeisers deWsnp-aanvraag van de een niet relevant voor de ander. Het Hof Amsterdam heeft bepaald (Hof Amsterdam 14 december 2001, NJ 2004, 89 (TvS 2004/3, noot 196) dat ook een schijnhuwelijk heeft te gelden als een volwaardig huwelijk, en dat verzoeker dus het schuldsaneringsverzoek had behoren te doen met de medewerking van zijn huwelijkspartner, zolang niet gebleken was dat dat huwelijk op rechtsgeldige wijze ontbonden was. Soms wordt echter ook voor de pragmatische lijn gekozen dat, als de man beweert geen contact meer te hebben met zijn echtgenote in Marokko, de wettelijk vereiste medewerking verondersteld wordt te zijn verleend, zie Rb. Groningen 18 mei 1999, TvS 1999/2, noot17.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2010

Stuur door aan een vriend