Is de gemeente ook verantwoordelijk voor mantelzorg en vrijwilligerswerk?

Antwoord:

De gemeente Valkenswaard heeft beleid op vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wij hebben onderzocht hoe we vrijwilligers en mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen zodat het voorzieningenniveau behouden of geïntensiveerd wordt en dat mantelzorgers ontlast worden zodat ze hun taken beter kunnen volhouden.

Uit een enquête onder mantelzorgers blijkt dat mantelzorgers vaak niet weten dat er organisaties of werkgroepen zijn die hun kunnen helpen met vragen, advies, of praktische hulp (een vrijwilliger die een dagje komt 'oppassen'). U kunt voor de mogelijkheden in uw situatie contact opnemen met de gemeente, zodat samen bepaalt kan worden welke ondersteuning u als mantelzorger nodig heeft.

Laatst gewijzigd

16-02-2016

Stuur door aan een vriend