Is de gemeente ook verantwoordelijk voor mantelzorg en vrijwilligerswerk?

Antwoord:

De gemeente Valkenswaard heeft al beleid op vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wij hebben onderzocht hoe we vrijwilligers en mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen zodat het voorzieningenniveau behouden of geïntensiveerd wordt en dat mantelzorgers ontlast worden zodat ze hun taken beter kunnen volhouden.

Uit een enquête onder mantelzorgers blijkt dat mantelzorgers vaak niet weten dat er organisaties of werkgroepen zijn die hun kunnen helpen met vragen, advies, of praktische hulp (een vrijwilliger die een dagje komt 'oppassen'). U kunt hiervoor contact opnemen met Paladijn.

Laatst gewijzigd

16-04-2013

Stuur door aan een vriend