Is de Cito-toets of een andere eindtoets verplicht? 

Antwoord:

Op dit moment maakt ongeveer 85% van de basisscholen op vrijwillige basis gebruik van de Cito-eindtoets. Deze toets wordt in de eerste week van februari afgenomen.

Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt er voor alle leerlingen in groep 8 van de basisschool een centrale eindtoets voor taal en rekenen afgelegd. De centrale eindtoets vult het schooladvies van de basisschool aan en werd in april 2013 voor het eerst afgenomen. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs volgen in het schooljaar 2015-2016.

Behalve de centrale eindtoets voor taal en rekenen komt er een centrale toets voor wereldoriëntatie. Hiermee kan een school de kennis van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie meten. Scholen bepalen zelf of ze de centrale toets voor wereldoriëntatie afnemen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend