Is bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht?

Antwoord:

Elk bedrijf is verplicht om te zorgen dat er in het bedrijf hulpverlening is geregeld. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Een BHV-er moet goed opgeleid zijn en over een goede uitrusting beschikken om te kunnen helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen hiervoor zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan, maar het kan ook in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend