In welke gevallen mag een organisatie een inzageverzoek weigeren?

Antwoord:

Een organisatie mag uw inzageverzoek weigeren om een van de volgende redenen:

  • de veiligheid van de staat
  • de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare instellingen
  • het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften
  • de bescherming van betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, waaronder uzelf

Verder kan een organisatie u gedeeltelijk inzage weigeren, bijvoorbeeld als het gaat om informatie over een andere persoon in uw dossier.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-07-2014

Stuur door aan een vriend