Ik zit in de Wsnp en verwacht binnenkort een erfenis. Wat gebeurt hiermee?

Antwoord:

De erfenis valt in principe in de boedel.

De bewindvoerder treedt in uw plaats voor de acceptatie van de erfenis. U bent vanaf het moment dat de Wsnp van toepassing wordt verklaard niet meer bevoegd om over de erfenis te beschikken. Wanneer de erfenis een positief saldo bevat, zal de bewindvoerder de erfenis aanvaarden en wordt het geld overgemaakt naar de boedelrekening.

Wanneer de hoogte van het bedrag dat u erft, groter is dan uw schuldenlast (incl. de gemaakte boedelkosten), ontvangt u het overschot terug en dan wordt de Wsnp opgeheven omdat uw schulden voldaan zijn.

Het kan voorkomen dat een erfenis een negatief saldo bevat; de bewindvoerder zal in dat geval de erfenis niet aanvaarden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-09-2014

Stuur door aan een vriend