Ik krijg binnenkort AOW. Moet ik dan stoppen met werken?

Antwoord:

Nee.

Er staat nergens in de wet dat een arbeidscontract automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Wel staan er vaak in een CAO bepalingen opgenomen over het beëindigen van het arbeidscontract bij het bereiken van de AOW-leeftijd. In sommige beroepsgroepen geldt een andere (verplichte) eindleeftijd. Dan kunt u het ontslag niet aanvechten. Is dat niet het geval? Dan gelden de gewone ontslagregels. In de CAO kan ook geregeld zijn dat het mogelijk is door te werken.

Per 1 januari 2013 is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd met 1 maand. Vanaf 2013 tot 2018 wordt de ingangsdatum voor de AOW steeds met één of enkele maanden verhoogd. In 2018 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar. Dit loopt geleidelijk verder op tot 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-06-2015

Stuur door aan een vriend