Ik woon buiten de EU / EVA en ik wil mijn Nederlands rijbewijs verlengen. Hoe doe ik dat?

Antwoord:

U kunt uw Nederlands rijbewijs verlengen door middel van het aanvraagformulier ‘Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland’. Deze kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail opvragen bij de RDW.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u samen met de benodigde documenten naar de RDW.

Ten slotte maakt u het verschuldigde bedrag over op girorekening 365377 (onder vermelding van het betalingskenmerk) ten name van de RDW in Veendam. U kunt ook via een automatische incasso betalen.

Na afhandeling stuurt de RDW het nieuwe rijbewijs naar het door u opgegeven correspondentieadres in Nederland.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend