Ik wil beëdigd worden als vertaler. Welke procedure geldt daarvoor?

Antwoord:

Als u beëdigd wilt worden als vertaler, moet u zijn ingeschreven in het landelijke register beëdigde tolken en vertalers. Als u voldoet aan de voorwaarden wordt u ingeschreven. Met uw bewijs van inschrijving kunt u een verzoek om beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder uw woonplaats valt.

Tijdens die zitting voor de rechtbank wordt u door de rechter beëdigd. Een kopie van de akte van beëdiging stuurt u op aan Bureau btv. Hierna bent u officieel beëdigd vertaler.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Stuur door aan een vriend