Ik werk in een winkel. Hoe moet mijn werkgever mij beschermen tegen agressie en geweld op het werk?  

Antwoord:

De werkgever is verplicht u te beschermen tegen fysieke en verbale agressie door collega's, klanten of patiënten. De werkgever moet een beleid hebben ontwikkeld en u als werknemer hierover inlichten. Met behulp van de zelfinspectie scan kan uw werkgever bepalen of de aanpak voldoende is.

Op het Arboportaal staan maatregelen genoemd die uw werkgever kan nemen om agressie op het werk te voorkomen. Bedrijven zijn verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren en een plan van aanpak met maatregelen op te stellen. De Inspectie SZW kan dit controleren.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-07-2016

Stuur door aan een vriend