Ik moet OZB betalen. Kan ik ook inzage krijgen in de waarde van andere onroerende zaken?

Antwoord:

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde vergelijkt de gemeente uw pand met 3 andere panden. U kunt de gemeente vragen om inzage in het taxatierapport. Daarin staat de waarde van deze panden vermeld. Informatie over andere onroerende zaken geeft de gemeente u niet.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend