Ik moet binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Wanneer begint deze termijn te lopen?

Antwoord:

De termijn begint te lopen op de eerste dag na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Als u het biljet pas na de dagtekening ontvangt, geldt de dag van ontvangst als begin van de termijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend