Ik heb zelf veel werkzaamheden uitgevoerd. Kan ik nu lagere bouwkosten opgeven aan de gemeente?

Antwoord:

Voor de hoogte van de bouwsom maakt dit niets uit.

Onder de bouwkosten wordt namelijk verstaan alle kosten die een gerenommeerde aannemer u in rekening zou brengen om uw bouwplan te realiseren. Ook wanneer u het werk geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitvoert, wordt uitgegaan van de kosten die een aannemer in rekening zou brengen. De gemeente bepaalt aan de hand van richtprijzen dan wel een calculatie of de opgegeven bouwkosten reëel zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-03-2016

Stuur door aan een vriend