Ik heb teveel bijdrage Zvw betaald. Wat nu?

Antwoord:

De Belastingdienst betaalt teveel betaalde Zvw-bijdragen in het daarop volgende kalenderjaar terug. Het bedrag dat te veel is betaald, wordt terugbetaald aan degene die de inkomensafhankelijke bijdrage heeft betaald: aan u, aan uw werkgever of aan uw uitkeringsinstantie. Hebt u recht op teruggaaf? Dan ontvangt u deze teruggaaf in juli van het volgende kalenderjaar. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Voorschot

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een voorschot op de terugbetaling krijgen.

Meer informatie

Meer informatie over de terugbetaling vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend