Ik heb schade doordat een ander voertuig lading/olie/onderdelen heeft verloren. Betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer mijn schade?

Antwoord:

Er is een kans dat het Waarborgfonds deze schade vergoedt. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • de schade moet aantoonbaar door lading/olie/onderdelen van een ander motorrijtuig zijn ontstaan
  • er moet politieaangifte of een daderonderzoek zijn gedaan
  • u moet bewijs voor de toedracht van het ontstaan van de schade kunnen leveren
  • uw eigen verkeersgedrag mag niet aan het ontstaan van uw schade hebben bijgedragen
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2015

Stuur door aan een vriend