Ik heb schade door toedoen van een onbekend gebleven veroorzaker. Moet ik aangifte doen bij de politie en zo ja, binnen welke termijn?

Antwoord:

Om voor schadevergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking te komen moet u in ieder geval tijdig iets hebben ondernomen om de identiteit van de schadeveroorzaker te achterhalen.

Het doen van aangifte bij de politie is een van de mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. De termijn waarbinnen u aangifte moet doen, hangt af van de exacte feiten en omstandigheden. In alle gevallen geldt dat u binnen 14 dagen actie moet ondernemen om de schadeveroorzaker te achterhalen. Anders komt u niet meer voor schadevergoeding in aanmerking.

U kunt via internet politieaangifte doen of telefonisch: 0900-8844.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2015

Stuur door aan een vriend