Ik heb nu meer dan 1 duobak in gebruik. Hoeveel nieuwe afvalcontainers krijg ik dan?

Antwoord:

Ieder huishouden krijgt één restafvalcontainer (240 ltr) en één GFT-container (240 ltr). Dit is doorgaans voldoende voor het huisvuil van een groot gezin. Wanneer u veel GFT-afval heeft, loont het als u zelf gaat composteren of gebruik maakt van de gratis ophaalroutes voor snoeiafval in het voorjaar en het najaar. Ook kunt u GFT-afval naar de milieustraat brengen. Daarnaast kunt u ook uw kunststof verpakkingsmateriaal wegbrengen naar de bekende locaties.

Laatst gewijzigd

17-09-2013

Stuur door aan een vriend