Ik heb een klacht ingediend bij een geschillencommissie. Wat is dan de procedure?

Antwoord:

De Geschillencommissie verzamelt eerst informatie bij u en de andere partij. Als de Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Tijdens de zitting kunt u uw mening mondeling toelichten. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. Dit gebeurt schriftelijk. Enkele weken na de zitting ontvangt u de uitspraak per post. U moet zich houden aan de uitspraak. de andere partij moet dit ook.

Bij de Geschillencommissie vindt u meer informatie over de procedure.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-06-2014

Stuur door aan een vriend