Ik heb een klacht ingediend bij de politie, maar ben niet tevreden over de afhandeling ervan. Wat kan ik doen?

Antwoord:

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Uw klacht mag dan niet ouder dan 1 jaar zijn.

U kunt uw klacht bij de Nationale ombudsman indienen door:

  • het klachtenformulier op de website van de Nationale ombudsman uit te printen en op te sturen
  • het elektronische klachtenformulier in te vullen en te verzenden
  • een brief te schrijven aan: De Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-10-2012

Stuur door aan een vriend