Ik heb een contract voor bepaalde tijd. Kan mijn werkgever me tussentijds ontslaan?

Antwoord:

Dat kan uw werkgever alleen doen als in uw arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk is opgenomen dat tussentijds opzegging mogelijk is. Als dat niet het geval is, kan uw werkgever u niet tussentijds ontslaan. Doet hij dat wel, dan is hij schadeplichtig. De hoogte van de schadevergoeding is dan gelijk aan het bedrag dat u had ontvangen als u wel tot aan het einde van de dienstbetrekking zou hebben gewerkt.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-12-2011

Stuur door aan een vriend