Ik heb een bijstandsuitkering en ik verwacht binnenkort een erfenis. Moet ik de bijstand dan terugbetalen?

Antwoord:

Dat hangt af van de omstandigheden. Als u door de erfenis meer vermogen krijgt dan in de bijstand is toegestaan, dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering stoppen. Wijst u de erfenis af, dan kan de gemeente u verplichten om uw erfenis te gelde te maken. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stoppen. Maakt u de erfenis met opzet snel op, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen.

Erfenis later

Krijgt u de erfenis pas later uitbetaald, dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering deels of geheel terugvragen. Wist u tijdens de aanvraag van de uitkering al dat u vermoedelijk binnenkort een erfenis zou krijgen, dan kan de gemeente de bijstand als geldlening geven.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-02-2014

Stuur door aan een vriend