Ik heb een bijstandsuitkering en ik verwacht binnenkort een erfenis. Moet ik de bijstand dan terugbetalen?

Antwoord:

Dat hangt af van de hoogte van de erfenis. Als u door de erfenis meer vermogen krijgt dan in de bijstand is toegestaan, dan kan de gemeente de bijstandsuitkering stoppen. U moet dan van de erfenis leven totdat uw vermogen is gedaald tot het maximum aan vermogen dat u mag hebben.

Wijst u de erfenis af, dan kan de gemeente u verplichten om de erfenis aan te accepteren. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stoppen. Maakt u de erfenis met opzet snel op? Dan kan de gemeente je uitkering verlagen.

Erfenis later

Krijgt u de erfenis pas later uitbetaald? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering deels of geheel terugvragen. Wist u tijdens de aanvraag van de uitkering al dat u vermoedelijk binnenkort een erfenis zou krijgen? Dan kan de gemeente de bijstand als geldlening geven.

Maximum vermogen

Het maximum bedrag dat u mag hebben aan eigen vermogen wordt jaarlijks op 1 januari en op 1 juli vastgesteld. U vindt de exacte bedragen op de site van de Rijksoverheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

08-12-2014

Stuur door aan een vriend