Waarom krijg ik een betalingsherinnering van de Belastingdienst?

Antwoord:

De Belastingdienst stuurt een betalingsherinnering als zij nog geen betaling heeft ontvangen van een aanslag die al betaald had moeten zijn.

U hebt al betaald

Als u de aanslag al hebt betaald, kunt u op uw bankafschrift controleren of u het bedrag naar het juiste rekeningnummer heeft overgemaakt. De betalingsherinnering en uw betaling kunnen elkaar ook hebben gekruist. Dat kan de BelastingTelefoon (0800-0543) voor u nakijken.

U hebt nog niet betaald

Betaal de aanslag dan binnen 7 werkdagen na de dagtekening van de betalingsherinnering. Zo voorkomt u extra kosten van een aanmaning of een dwangbevel.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Stuur door aan een vriend