Moet ik ook reinigingsrecht betalen als ik mijn bedrijfsafval thuis weggooi?

Antwoord:

Ja, ook dan betaalt u reinigingsrecht voor uw bedrijfsafval. Voor uw huisvuil betaalt u afvalstoffenheffing. Kunt u aantonen dat u voor uw bedrijfsafval een contract heeft met een andere afvalinzamelaar dan de gemeentelijke vuilnisophaaldienst? Dan kunt u vrijstelling krijgen van reinigingsrecht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend