Moet ik ook reinigingsrecht betalen als ik mijn bedrijfsafval thuis weggooi?

Antwoord:

Ja, u betaalt altijd reinigingsrecht voor uw bedrijfsafval. Voor uw huisvuil betaalt u afvalstoffenheffing. Kunt u aantonen dat u een contract heeft met een andere afvalinzamelaar dan de gemeentelijke vuilnisophaaldienst? Dan kunt u vrijstelling krijgen van reinigingsrecht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

29-01-2014

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend