Ik ga weer een opleiding doen zonder studiefinanciering. Welke bewijsstukken moet ik opsturen naar de DUO als ik de terugbetaling van mijn lening tijdelijk wil stopzetten?  

Antwoord:

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vraagt een bewijsstuk om te kunnen beoordelen of de terugbetaling van uw lening tijdelijk kan worden opgeschort of onderbroken.

Bewijsstukken voor tijdelijke opschorting of uitstel

Als u de terugbetaling van uw lening tijdelijk wil onderbreken moet u een van onderstaande bewijsstukken opsturen naar DUO.

  • Een kopie van de collegekaart waaruit blijkt per wanneer u als student staat ingeschreven
  • Een schoolverklaring waaruit blijkt per wanneer u als student/scholier staat ingeschreven
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend