Ik ben zelf niet in de gelegenheid om mijn voertuig te schorsen. Wat nu?

Antwoord:

U kunt iemand machtigen om namens u de schorsing aan te vragen, te verlengen of te beëindigen als u zelf niet in de gelegenheid bent om dit te doen. De gemachtigde heeft hiervoor nodig:

  • een door u ingevuld en ondertekend machtigingsformulier. Dit formulier is te krijgen op elk groot postkantoor en bij de balies van de RDW;
  • het Tenaamstellingsbewijs (kentekenbewijs deel II);
  • het Overschrijvingsbewijs (kopie deel III);
  • een origineel legitimatiebewijs van de gemachtigde zelf;
  • een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar/houder van het voertuig.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-02-2015

Stuur door aan een vriend