Waar kan ik terecht met een klacht over een hulpverlener in de jeugdzorg?

Antwoord:

Bespreek uw klacht in eerste instantie met de hulpverlener.

Helpt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de instelling waar de hulpverlener werkt. U kunt dit doen bij de klachtencommissie van de instelling.

Iedere jeugdzorginstelling moet een klachtenregeling, klachtencommissie en vertrouwenspersoon hebben.

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan u helpen bij het indienen van een klacht. U kunt er ook terecht met vragen over de jeugdzorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2013

Stuur door aan een vriend