Waar kan ik terecht met mijn klacht over de behandeling van het zorgkantoor?

Antwoord:

Bent u niet tevreden over de informatie die het zorgkantoor gegeven heeft of over de zorgbemiddeling? Dan kunt u een klacht bij het zorgkantoor indienen. Zet in de brief bovenaan dat het om een klacht gaat.

Het zorgkantoor moet uw klacht volgens een vaste procedure behandelen. Dit houdt onder andere in dat u:

  • binnen 6 weken antwoord moet krijgen. Deze periode kan verlengd worden tot 10 weken.
  • de mogelijkheid moet krijgen om gehoord te worden. Het zorgkantoor is verplicht u deze mogelijkheid te bieden.

Als u niet tevreden bent over het antwoord op uw klacht, kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman, telefoon 0800 – 33 55 555.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2016

Stuur door aan een vriend