Ik ben mijn vrijwaringsbewijs kwijt en ik heb dit nodig om mijn verzekeringsovereenkomst te beëindigen. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Als u uw vrijwaringsbewijs kwijt bent, kunt u gebruikmaken van het inzagerecht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. U ontvangt dan (onder meer) een overzicht van de kentekens die op uw naam staan of hebben gestaan. Hiermee kunt u proberen om uw verzekeringsovereenkomst te beëindigen. De RDW kan echter niet garanderen dat uw verzekeraar dit overzicht accepteert en adviseert u om hierover eerst navraag te doen bij uw verzekeringsmaatschappij.

U kunt een overzicht van uw eigen gegevens aanvragen door een schriftelijk verzoek of e-mail in te dienen voor een overzicht van de voertuigen die op uw naam staan bij de RDW.

In dit verzoek vermeldt u uw naam, adres en woonplaats en uw geboortedatum. Verder noemt u in uw verzoek dat het gaat om inzagerecht en dat uw betaling volgt.

De kosten voor deze aanvraag maakt u over naar de RDW in Veendam, onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats, het onderwerp ‘inzagerecht’ en de datum van uw brief (het verzoek).

De RDW stuurt u, als de betaling is ontvangen, het overzicht toe. De RDW stuurt het overzicht naar het adres waarop u in het kentekenregister geregistreerd staat.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-02-2015

Stuur door aan een vriend