Ik ben jonger dan 21 jaar. Mag ik lessen op een zware motor en dan afrijden als ik 21 jaar ben?

Antwoord:

Kandidaten mogen lessen volgen op elke motor naar keuze. Het A-rijbewijs voor motoren en gemotoriseerde driewielers wordt opgedeeld in 3 categorieën (A1, A2 en A):

  • Categorie A1 (lichte motor): dit rijbewijs kunt u halen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
  • Categorie A2 (middelzware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A1 heeft, kunt u het rijbewijs van de categorie A2 halen vanaf de leeftijd van 20 jaar.
  • Categorie A (zware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A2 heeft, kunt u het rijbewijs van de categorie A halen vanaf de leeftijd van 22 jaar. U kunt voor categorie A ook rechtstreeks examen doen vanaf de leeftijd van 24 jaar.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2015

Stuur door aan een vriend